Prejsť na navigáciu

Ako sa zapojiť

Význam projektu ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ spočíva vo zvýšení vedomostí, zručností a návykov týkajúcich sa triedenia odpadov z obalov, v zmene spotrebiteľského správania a prevzatí zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijeme. Prostredníctvom tohto projektu môžete dať verejnosti najavo, že sa správate voči svojmu okoliu zodpovedne a robíte niečo užitočné pre životné prostredie.

Projekt ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ predstavuje dlhodobú spoluprácu a priebežnú komunikáciu medzi spoločnosťou ENVI-PAK a účastníkmi projektu.

Spoločnosť ENVI-PAK si vyhradzuje právo zisťovať a kontrolovať stav úrovne environmentálnej zodpovednosti zapojených účastníkov počas celého trvania projektu, t.j. od elektronickej registrácie až po koniec platnosti nadobudnutého certifikátu.


Certifikát

Úspešnému účastníkovi projektu ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ bude do 10 pracovných dní odo dňa vykonania environmentálneho auditu elektronicky zaslaný certifikát Zodpovednej organizácie, Zodpovednej obce, Zodpovednej školy a poštou do 30 pracovných dní spolu s vyhodnotením, nálepkou, informačnými letákmi a plagátom.

Certifikát ZODPOVEDNEJ SPOLOČNOSTI má platnosť max. 3 roky a účastník môže dosiahnuť základnú alebo rozšírenú úroveň certifikátu.

Základná úroveň certifikátu je automaticky pridelená držiteľovi certifikátu ISO 14001:2004 Systém environmentálneho manažérstva a účastníkovi, ktorý dosiahol min. 55 % úspešnosť v environmentálnom audite. Iné certifikáty súvisiace s oblasťou environmentálnej zodpovednosti zvyšujú úspešnosť uchádzača.

Rozšírená úroveň certifikátu je udeľovaná účastníkovi, ktorý spĺňa min. 75 % úspešnosť environmentálneho auditu a zároveň vyvíja ďalšie aktivity v oblasti ochrany životného prostredia.

Organizátor projektu ENVI-PAK má právo odobrať účastníkovi certifikát v prípade porušenia pravidiel a podmienok projektu.

logo
Orange Slovensko

je najväčší mobilný operátor na Slovensku. Zároveň je poskytovateľom pevných sietí a verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí.

www.orange.sk

Čítaj viac o ich zodpovednom prístupe…

logo
Slovenské elektrárne Mochovce

sú bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a konkurencieschopným výrobcom elektriny s dominantným postavením na elektroenergetickom trhu v SR.

www.seas.sk

Čítaj viac o ich zodpovednom prístupe…  

logo
TOMRA Sorting s.r.o.

je globálnym lídrom v triediacich technológiách používaných v recyklácii, potravinárstve, špeciálnych produktoch a ťažbe surovín. Vyrába sofistikované a inovatívne strojárske stroje a triediace linky na báze senzorov pre optimálnu produktivitu zdrojov.

www.tomra.com 

Čítaj viac o ich zodpovednom prístupe…  

logo
TCHIBO SLOVENSKO

ponúka predaj kávy, kávových doplnkov, kávovarov, výrobníkov ľadu, zmrzlinovačov, oblečenia, spodnej bielizne, kozmetiky, prípravkov starostlivosti o telo, pokožku a vlasy, dekoratívnej kozmetiky. Ďalej predaj obuvi, príslušenstva k manikúre a pedikúre, domácich potrieb, či riadov.

www.tchibo.sk 

Čítaj viac o ich zodpovednom prístupe… 

logo
Knauf Bratislava

vyrába stavebné systémy. Tieto systémy zjednodušujú projektovanie aj samotnú výstavbu a ponúkajú zmysluplné a kompletné riešenia.

www.knauf.sk

Čítaj viac o ich zodpovednom prístupe…  

logo
Heineken Slovensko, a.s.

výrobca a predajca piva a sladu. Najväčšia pivovarnícka skupina v Európe a tretia najväčšia na svete.

www.heineken.com

logo
Bramac - strešné systémy, spol. s r.o.
líder na trhu strešných systémov.

www.bramac.sk

logo
Lidl Slovenská republika

medzinárodná obchodná sieť predajní zo skupiny Schwarz, pôsobiaca v Európe. Svojim zákazníkom ponúka tovar každodennej spotreby.

www.lidl.sk

Čítaj viac o ich zodpovednom prístupe… 

logo
VEPOS - SKALICA

zaisťuje kompletný servis komunálnych služieb pre mestá a obce v oblasti nakladania s odpadmi, údržby mestskej zelene, verejného osvetlenia, komunikácií a chodníkov.

www.vepos.sk

logo
KINEX KLF

zaoberá sa vývojom a výrobou radiálnych jednoradových guľkových a valčekových ložísk a ich komponentov pre strojársky a koľajový priemysel a výrobou obrábacích strojov a špeciálneho náradia.

www.kinex.sk

logo
Obal - Servis

Poskytuje služby v oblasti balenia hotových výrobkov určených na prepravu, zaoberá sa výrobou drevených prepravných obalov a predajom obalových materiálov. Poskytuje servis pracovných strojov určených na balenie a manipuláciu s tovarom.

www.obalservis.sk

logo
Nestlé Slovensko

Nestlé Slovensko, s. r. o., popredná svetová potravinárska firma, pôsobiaca v oblasti výživy, zdravia a zdravého životného štýlu.

www.nestle.sk

logo
Canon Slovakia

Canon je celosvetový líder v zobrazovacích produktoch a riešeniach pre digitálne domáce použitie a kancelárie.

www.canon.sk

Čítaj viac o ich zodpovednom prístupe…  

logo
Nutricia

Spoločnosť Nutricia pôsobí v Českej a Slovenskej republike v oblasti dojčenskej a detskej výživy a klinickej výživy. Spoločným cieľom je poskytovať vysoko kvalitné produkty podporujúce zdravie spotrebiteľov.

www.nutricia.sk